Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody

Pokud máte nárok na vdovský, vdovecký či sirotčí důchod po úmrtí příbuzného, je pořeba uplatnit tento nárok podáním žádosti u Správy sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod je potřeba přiložit tyto doklady:

  • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
  • oddací list (originál)
  • úmrtní list manžela/manželky (originál)
  • poslední výměr důchodu manžela/manželky
  • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
  • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

K žádosti o sirotčí důchod je potřeba přiložit:

  • občanský průkaz žadatele
  • rodný list dítěte (originál)
  • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
  • úmrtní list (originál)
Pozůstalostní řízení
dědické řízení