Rodný list a oddací list zemřelého

    Rodný list a oddací list zemřelého se dříve odevzdával spolu s občanským průkazem pohřební službě pro účely ověření údají a vystavení úmrtního listu, nyní ale již není potřeba tyto dokumenty odevzdávat.

Občanský průkaz zemřelého