Pozůstalostní řízení
dědické řízení

    Pozůstalostní řízení provádí Obvodní (okresní) soud v místě bydliště zemřelého prostřednictvím přiděleného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

Důchod zemřelého