Pohřebné
Státní příspěvěk na pohřeb

    Nárok na státní příspěvek na pohřeb - pohřebné má ze zákona osoba, která    vypravila pohřeb:

  • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
  • osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba měly trvalý pobyt na území České republiky

    Poznámka: Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a zákona č. 256/2001 Sb.

    Pohřebné vyplácí systém státní sociální podpory. Pokud splňujete výše uvedené podmínky, podejte si písemnou žádost o pohřebné na kontaktních místech státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti doložte úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu.

Nárok na pracovní volno
rady pro zaměstnance