Občanský průkaz zemřelého

    Občanský průkaz zemřelého se odevzdává pohřební službě při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů vystaví tato matrika úmrtní list.


Vydání urny
v případě pohřbu žehem